Δώσε έναν ελληνικό ΑΦΜ για να μάθεις αν ανήκει σε ενεργή επιχείρηση, δηλαδή σε Νομικό Πρόσωπο ή Φυσικό Πρόσωπο που είναι επιτηδευματίας. Για παράδειγμα, δοκίμασε να ελέγξεις τον ΑΦΜ 094014298.

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: ΓΓΠΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ: AFM.AKIAS.GR